A h-uile luchd-lagha ann an ruis! 'S fear-lagha, portal.